Bio / CV

NORSK (scroll down for English)

Lang version:

Ole Jørgen Melhus (f. 1977), bosatt i Trondheim, har utøvende musikkutdanning som trombonist og kammermusiker fra NTNU, Musikkonservatoriet i Trondheim, hvor han avla avsluttende eksamen med beste karakter i 2001, og fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Han har studert med bl.a. Arne Johansen, Rolf Sandmark, Niels-Ole B. Johansen og Kristian Steenstrup, og spilt masterclasser for bl.a. Christian Lindberg, Ingemar Roos, Michael Mulchay og Mark Nightingale. Ole Jørgen jobbet som trombonist i Luftforsvarets Musikkorps i 2000-2001, og har siden 2001 vært ansatt som trombonist i Trondheim symfoniorkester. I tillegg er han en aktiv freelance kammermusiker, bl.a. med samtidsmusikkensemblet Trondheim sinfonietta og Eisler ensemble. Som solist har han opptrådt med bl.a. Trondheim symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps og under Stangvikfestivalen, og har holdt solo-recitaler ved The Banff Centre (Canada), Kemper Art Museum (Kansas, USA) og ved Kansas City Arts Institute. De siste årene har interessen i økende grad dreid seg mot samtidsmusikk, både som solist og med ensembler. Han har bl.a. samarbeidet med og urframført verk av bl.a. Mara Gibson (US), Hywel Davies (UK), Ron Nagorcka (AUS) og Trygve Brøske (N). Innen ikke-klassiske sjangre har han bred erfaring som rekke-/studiomusiker og fra prosjekter med Trondheim jazzorkester og Alpaca Ensemble, samt flere oppsetninger ved Trøndelag Teater. Han har den siste tiden fordypet seg innen musikk i møte med andre kunstformer, spesielt teater, gjennom prosjekter som barne-grøsseroperaen “Søtskolen” (Alpaca ensemble/Rhode-Aass produksjoner 2009), som spillende skuespiller i forestillingene “Musika Mobile” (Cirka Teater), og “Appelsiner og Sitroner” (Rhode-Aass produksjoner).

Litt kortere versjon:

Ole Jørgen Melhus (f. 1977), bosatt i Trondheim, har utdanning som trombonist og kammermusiker fra NTNU, Musikkonservatoriet i Trondheim, hvor han avla avsluttende eksamen med beste karakter i 2001, og fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Ole Jørgen er ansatt som trombonist i Trondheim symfoniorkester, og er en aktiv freelance kammermusiker, bl.a. med samtidsmusikkensemblet Trondheim Sinfonietta og Eisler ensemble. Som solist har han opptrådd med Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps, Sør-Trøndelag orkesterforening og under Stangvikfestivalen, og har holdt solo-recitaler ved Kemper Art Museum (Kansas, USA) og ved Kansas City Arts Institute. De siste årene har interessen i økende grad dreid seg mot samtidsmusikk, både som solist og med ensembler. Han har bl.a. samarbeidet med og urframført verk av bl.a. Mara Gibson (US), Hywel Davies (UK), Ron Nagorcka (AUS) og Trygve Brøske (N). Han har også bred erfaring som rekke-/studiomusiker og fra prosjekter med Trondheim jazzorkester og Alpaca Ensemble, samt flere oppsetninger ved Trøndelag Teater. Han har også medvirket som “spillende skuespiller” i forestillinger av Cirka Teater og Rhode-Aass produksjoner.

Enda kortere versjon:

Ole Jørgen Melhus (f. 1977) har utdanning som trombonist og kammermusiker fra NTNU, Musikkonservatoriet i Trondheim, og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Han er ansatt som trombonist i Trondheim Symfoniorkester, og er en aktiv freelance kammermusiker, bl.a. med samtidsmusikkensemblet Trondheim Sinfonietta og Eisler ensemble. Han har også bred erfaring som rekke-/studiomusiker og fra prosjekter med Trondheim jazzorkester og Alpaca Ensemble, samt flere oppsetninger ved Trøndelag Teater. Han har også medvirket som “spillende skuespiller” i forestillinger av Cirka Teater og Rhode-Aass produksjoner.


ENGLISH

Long version:

Ole Jørgen Melhus (b. 1977) lives in Trondheim and studied trombone and chamber music at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – Dep. for Music (performance studies), and at the Royal Danish Academy of Music. He has played in master classes with, among others, Christian Lindberg, Ingemar Roos, Michael Mulchay and Mark Nightingale. He graduated with highest possible marks from NTNU in 2001. Ole Jørgen’s first full-time position as a professional trombonist was with the Norwegian Air Force Band, in 2000-2001, and since 2001 he has held the position as Assistant Principal Trombone in the Trondheim Symphony Orchestra. He is also a very active and dedicated freelance chamber musician, among others with the contemporary music ensemble Trondheim Sinfonietta and the genre-independent Eisler Ensemble. As a soloist, he has performed with Trondheim Symphony Orchestra, The Norwegian Air Force Band, Sør-Trøndelag Orkesterforening and at the Stangvik Festival. He has given solo recitals at the Kemper Art Museum (Kansas, USA) and Kansas City Arts Institute. In recent years, his interest has increasingly turned towards contemporary music, both as a soloist and in ensembles. He has collaborated with and premiered works by, among others, Mara Gibson (US), Hywel Davies (UK), Ron Nagorcka (AUS) and Trygve Brøske (N). In the “non-classical” field, Ole Jørgen has appeared on a variety of projects with Trondheim Jazz Orchestra, Alpaca Ensemble and at the Trøndelag Theatre, and also has long experience with big bands and studio recordings. He has recently been exploring the combination of music perfomance and other art forms, especially theatre/acting, in projects like the children’s thriller-opera “The Beauty School” (Alpaca Ensemble/Rhode-Aass Productions 2009), and as “acting musician”/musician in character in the performances “Musika Mobile” (Cirka Theatre), “Mekatonia” (Cirka Theatre/Alpaca Ensemble) and “Oranges and Lemons” (Rhode Aass Productions).

Shorter version:

Ole Jørgen Melhus (b. 1977) lives in Trondheim and studied trombone and chamber music at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – Dep. for Music (performance studies), and at the Royal Danish Academy of Music. He graduated with highest possible marks from NTNU in 2001. He has held the position as Assistant Principal Trombone in the Trondheim Symphony Orchestra since the same year, and is also a very active and dedicated freelance chamber musician, among others with the contemporary music ensemble Trondheim Sinfonietta and the genre-independent Eisler Ensemble. As a soloist, he has performed with Trondheim Symphony Orchestra, The Norwegian Air Force Band, Sør-Trøndelag Orkesterforening and at the Stangvik Festival. He has given solo recitals at the Kemper Art Museum (Kansas, USA) and Kansas City Arts Institute. In recent years, his interest has increasingly turned towards contemporary music, both as a soloist and in ensembles. He has collaborated with and premiered works by, among others, Mara Gibson (US), Hywel Davies (UK), Ron Nagorcka (AUS) and Trygve Brøske (N). Ole Jørgen has appeared on a variety of projects with Trondheim Jazz Orchestra, Alpaca Ensemble and at the Trøndelag Theatre, and also has long experience with big bands and studio recordings. He has appeared as “acting musician” (in character) in performances by Cirka Theatre and Rhode-Aass Productions.

Shortest version:

Ole Jørgen Melhus (b. 1977) studied trombone and chamber music at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – Dep. for Music (performance studies), and at the Royal Danish Academy of Music. He has held the position as Assistant Principal Trombone in the Trondheim Symphony Orchestra since 2001, and is also a very active and dedicated freelance chamber musician, among others with the contemporary music ensemble Trondheim Sinfonietta and the genre-independent Eisler Ensemble. He has appeared on a variety of projects with Trondheim Jazz Orchestra, Alpaca Ensemble and at the Trøndelag Theatre, and also has long experience with big bands and studio recordings. He has appeared as “acting musician” (in character) in performances by Cirka Theatre and Rhode-Aass Productions.